Algemene voorwaarden

 1. Daan Roepman vermeld als fotograaf in deze algemene voorwaarden heeft in de loop van de jaren zijn eigen stijl van fotograferen en afwerking ontwikkeld. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever, maar op de stijl, de manier van fotograferen en op de werkwijze valt later niet op terug te komen.
 2. Op alle foto's en werken van de fotograaf rust auteursrecht. Het is niet mogelijk om in het bezit te komen van de rechten van deze foto's en werken, deze blijven te allen tijde het eigendom van de fotograaf.
 3. De foto's dragen een licentie van: Creative Commons Naamsvermelding-Niet Commercieel-Gelijke Delen-4.0 Internationale-licentie (CC BY-NC-SA 4.0). Volg deze link a.u.b. en lees dit even door, zodat u weet wat u wel en niet met de foto's kan doen.
 4. Er worden geen onbewerkte fotobestanden geleverd, dus foto's die zo uit de camera komen, ook niet tegen betaling.
 5. Er worden geen foto's geleverd die door de fotograaf niet zijn geselecteerd voor vrijgave.
 6. Het is voor een fotograaf belangrijk dat hij voor promotiedoeleinden met zijn werk naar buiten kan treden. Daarom wordt er altijd een selectie gemaakt van het fotowerk dat op website en de sociale media wordt gepubliceerd.
 7. Tijdens fotoshoots en bruidsreportages dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat de fotograaf niet wordt gehinderd door fotograferende familieleden, vrienden en of kennissen zodanig dat het gezichtsveld van de fotograaf daardoor benomen wordt zodat daardoor belangrijke shots gemist worden.
 8. Voor fotoshoots, bruidsreportages en reportages worden geen reiskosten verrekend voor 5 km heen en 5 km terug vanaf postcodegebied 5121 VD daarna geldt er een km vergoeding van 35 cent per km en eventueel gemaakte parkeerkosten.
 9. De fotograaf behoudt zich het recht voor het publiceren van een selectie van de gemaakte foto's op zijn website, fotofora ter beoordeling van de technische kwaliteit en sociale media.
 10. Bij onvermogen, als de fotograaf niet in staat is wegens ziekte, ongeval en andere ernstige zaken op de geplande fotodag zijn afspraak na te komen, zal er al het mogelijke gedaan worden om voor een vervangende fotograaf te zorgen. Echter kan daar geen garantie voor gegeven worden. Eventuele schade daaruit ontstaan kan niet verhaald worden op de fotograaf. De fotograaf behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden en in de prijzen aan te brengen.
 11. Bij het aangaan van een opdracht gaat de opdrachtgever stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden.

26-11-2018

 

Download
Algemene voorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 40.4 KB